วิธีใช้งาน IUSBport (ชื่อเดิม CloudFTP)

A. การเชื่อมต่อ IUSBport(CloudFTP) แบบ Ad-hoc Mode

1. เปิด iPad หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เข้า Setting เลือกเชื่อมต่อ IUSBport (CloudFTP) (ครั้งแรกจะไม่มี password สามารถกำหนดได้ภายหลัง)


2. เปิดโปรแกรม Safari พิมพ์ IUSBport (CloudFTP) หรือ usb แล้วกด Go  ถ้า Android เปิด browser แล้วพิมพ์ http://cloudftp แล้วกด Go


3. เลือก C เพื่ออ่านไฟล์จาก USB drive (แนะนำให้กำหนด Password ให้กับ IUSBport เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)

B. การเชื่อมต่อ IUSBport กับ Network ที่บ้านหรือที่ทำงาน

1. เชื่อมต่อ IUSBport (ข้อ A)
2. เปิดโปรแกรม Safari
3. เลือก Setting >> Join Know Network (ON)


4. เลือกชื่อ Network ที่ต้องการเชื่อมต่อ ใส่ Password


5. ข้อความแจ้งว่าจะทำการ Reset CloudFTP

C. การตั้ง Password ใน IUSBport แบบ Ad-hoc Mode

1. เชื่อมต่อ IUSBport (ข้อ A)
2. เปิดโปรแกรม Safari
3. เลือก Setting >> Ad-Hoc Mode: Set a new host name

4.ใส่ User และ Password

D. การตั้งเวลาปิด IUSBport แบบอัตโนมัติ

1. เชื่อมต่อ IUSBport (ข้อ A)
2. เปิดโปรแกรม Safari 
3. เลือก Setting >> Auto Power Off >> เลือกเวลา

 

E. การตรวจสอบ Firmware version

1. เชื่อมต่อ IUSBport (ข้อ A) 
2. เปิดโปรแกรม Safari 
3. เลือก Setting ดู Firmware Version

 

F. การเปิดไฟล์จาก IUSBpot ด้วย Safari สำหรับ iPad iPhone

1. เชื่อมต่อ IUSBport (ข้อ A) 
2. เปิดโปรแกรม Safari 
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการจ
าก USB (File เอกสาร , รูปภาพ , เพลง , วีดีโอ MP4) จาก Disks C 

ตัวอย่างเปิด File เอกสาร PDF

ตัวอย่างเปิดเพลง mp3

ตัวอย่างเปิดรูป

G. การอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์จาก CloudFTP ด้วย GoodReader สำหรับ iPad iPhone

1. เชื่อมต่อ CloudFTP (ข้อ A) 
2. เปิดโปรแกรม GoodReader

3. เลือก Connect to Server เพื่อทำการ Add >> FTP Server

4.กำหนด FTP Server
      -ใส่ชื่อ Title: <<ผู้ใช้กำหนดได้เอง >>
      -ใส่ URL address 
           
กรณีเชื่อมกับ Network ที่บ้านใส่ URL address: เป็น IP Address ของตัว CloudFTP เช่น 192.168.1.50 
           กรณ๊เป็น Ad-hoc Mode ใส่ URL address: usb 

5. เลือกไฟล์จาก GoodReader เพื่อทำการ Upload เข้า USB

6. เลือกไฟล์จาก USB เพื่อทำการ Download

H. การเล่นไฟล์ภาพยนต์ MP4 จาก CloudFTP ด้วย GoodPlayer สำหรับ iPad iPhone

1. เชื่อมต่อ CloudFTP (ข้อ A)
2. เปิดโปรแกรม GoodPlayer

3. เลือก Connect to Server เพื่อทำการ Add >> FTP Server
4. ใส่ชื่อ Title: <<ผู้ใช้กำหนดได้เอง>>

5. กรณีเชื่อมกับ Network ที่บ้านใส่ URL address: 192.168.1.50 
6. กรณ๊เป็น Ad-hoc Mode ใส่ URL address: usb 
7. เลือกไฟล์เพลงจาก USB drive

I. การอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์จาก CloudFTP แบบ FTP สำหรับ Windows

1. เปิดโปรแกรม FileZilla หรือโปรแกรม FTP อื่นๆ
2. 
เชื่อมต่อ CloudFTP ใส่ IP เช่น 192.168.1.50 user และ password ไม่ต้องระบุ
3. เลือกอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์

J. การอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์จาก CloudFTP แบบ FTP สำหรับ Android

1. เปิดโปรแกรม ES Explorer หรือโปรแกรม FTP อื่นๆ โหลดได้จาก Play Store
2. เชื่อมต่อ CloudFTP ใส่ IP เช่น 192.168.1.50 user และ password ไม่ต้องระบุ
3. เลือกอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์

K. ขั้นตอนการ Update Firmware

1. Download Firmware Version ล่าสุดคือ Version 24.1
2. ทำการ Unzip File ที่ Download มา แล้วเปลี่ยชื่อ File เป็น "WD7START.SEF"
3. Save File นี้ใส่ไว้ใน  USB flash drive
4. เสียบ USB flash drive เข้ากับ CloudFTP
5. หน้าจอของ CloudFTP จะถามว่า ต้องการ Update เป็น Version24 หรือไม่ ให้กดที่ปุ่ม Power เพื่อตกลง
6. CloudFTP จะทำการ Update Firmware อัตโนมัติ หลังจากนั้นทำการ Reboot ก็จะเสร็จขั้นตอน
 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่นี้
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 Ideashop Thailand