การใช้งาน L5 Remote

1. เชื่อมต่อ L5 กับ iPod iPhone iPad ซึ่งหน้าจอจะตรวจพบอุปกรณ์และให้ดาวโหลดโปรแกรมสำหรับ L5


2. ติดตั้ง L5 Remote โดยเลือก Application ชื่อ L5 Remote


3. หลังจากลง App เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกการออกแบบ Remote ได้ 2 แบบ คือ
a. Quick เป็นหน้าจอที่มีปุ่มให้พร้อมสำหรับการ Learn Remote
b. Custom ทำการออกแบบทีละปุ่มก่อน Learn Remote

4. เลือกปุ่มที่ต้องการ Learn

5. ทำการ Learn โดยการหันรีโมทที่ต้องการ Learn เช่น รีโมททีวีชี้ไปที่ L5 ในระยะไม่เกิน 3 นิ้ว

6. ขึ้น Signal Assigned แสดงว่าการ Learn รีโมทได้แล้ว แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อๆ จนครบทุกปุ่มที่ต้องการ และทำการ Save
7.หากต้องการออกแบบรีโมทเอง สามารถกำหนดหน้าตาและรูปแบบรีโมทเอง สร้างปุ่มเลือกรูปภาพปุ่ม กำหนดชื่อ กำหนดการทำงาน

8. การดาวโหลดไฟล์รีโมทจากฐานข้อมูลของ L5 เลือกที่รูปเมฆ ทำการสมัครกรอก Username และ Password


9. เลือกดาวโหลดรีโมท ทำการค้นหาจากชื่อรุ่น ยี่ห้อและทำการทดสอบการเปลี่ยนรีโมท


10. เลือกอัพโหลดรีโมทเมื่อต้องการเอาไฟล์รีโมทขึ้นไปที่ฐานข้อมูลของ L5

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่นี้
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 Ideashop Thailand